Úspora energie

Základní informace o izolačních sklech

Izolační skla jsou tvořena dvěma nebo více tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je určena použitím různě širokého distančního  rámečku (celková tloušťka izolačního skla se pohybuje v rozmezí cca 16 až 30 mm). Distanční rámeček je plněn prostředkem, který chemicky váže zbytkovou vlhkost v meziskelní dutině a tím zamezuje její možné kondenzaci. Skla jsou s distančním rámečkem spojována trvale plastickým tmelem, vnější okraj izolačního skla je tvořen trvale pružným tmelem. Tato technologie dvojího tmelení izolačních skel zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a nepropouští plynové složky.

Tepelně izolační vlastnosti izolačních dvojskel nebo izolačních trojskel závisí na použitém druhu skla, šířce  a materiálu distančního rámečku (Al,plast, nerez) a rovněž na druhu plynové náplně mezi skly. Tepelně izolační vlastnost výrobku je vyjádřena hodnotou koeficientu tepelného postupu "U" (W/m2K). Koeficient tepelné prostupnosti "U" se pohybuje v intervalu od 0,8 do 2,8 W/m2K. Tento efekt je způsoben konstrukcí izol.skla, selektivním účinkem mikroskopické vrstvy kovu, který se speciálními technologiemi nanáší na povrch plaveného skla.

Vysokého estetického dojmu lze dosáhnout použitím ozdobné mřížky v dutině mezi skly (nabízené v různých šířkách a barvách).

Použitím rozdílných tlouštěk skel je možno i u standardních izolačních skel dosáhnout zlepšení zvukové izolace. Akustické vlastnosti izolačního skla dále zlepšuje použití speciálně vrstveného skla a plynová náplň meziskelní dutiny.

Technické parametry izolačních skel

Druh zasklení okenního křídla Složení a tloušťka
skel [mm]
Světelné vlastnosti Prostup celkové sluneční energie Souč. prostupu tepla "U" při naplnění vzduchem [W.m-2.D-1] Souč. prostupu tepla "U" při naplnění plynem [W.m-2.D-1] Prostupnost UV záření [%]
sklo mezera sklo Prostup světla [%] Reflexe zrcadlení [%]
Jednoduché zasklení - - 4 87 5,8 72
Standardní izolační sklo 4 16 4 80 14 76 2,8 2,8 46
Izolační sklo k = 1,0 až 2,1 4 16 4 75 17 72 1,4 1,0 35

Principielní řez izolačním
dvojsklem

Tepelná bilance při zasklení
izolačním sklem

Úspora energie díky izolačnímu dvojsklu Úspora energie díky izolačnímu sklu

Tisknout


Rychlý kontakt

BET System cz s.r.o.
Průmyslová 344
533 01  Pardubice IV
Zelená linka: 800 100 078
Telefony: 466 650 262
466 650 439
Fax: 466 653 062
E-mail:

Bytové doplňky